Емил Наумов


пианист, композитор, педагог

Емил Наумов

20.02.1962 г.София - България

Емил Наумов учи композиция при Н. Буланже, пиано при Г. Казадесю, К. Кързън, Н. Магалов и дирижиране при И. Маркевич в Американската консерватория във Фонтенбло (1971-­79 г.). Завършва Висшата национална музикална консерватория в Париж (1985 г.) и Ecole normale de musique (1987 г.) в класа по дирижиране на П. Дерво. Работи като концертиращ артист с активна успешна международна кариера, професор по композиция и камерна музика в Американска консерватория във Фонтенбло, професор по пиано в Парижката консерватория. Артистичен директор на “Нова лятна музикална програма” в консерваторията в Гаржанвил. От 1997 г. е редовен професор по пиано и музикален анализ в Университета в Блумингтон (САЩ). Води майсторски класове в Япония, Франция, САЩ, Испания. Изнася концерти в Европа, САЩ, Азия, Южна Америка. Сътрудник на издателство “Шот” в Майнц, Германия. Член на GEMA и SACEM. Музикален съветник на асоциацията “Н. и Л. Буланже”. Носител на награда “Р. Казадесю”, награди за композиция на Френската академия за изящни изкуства, на асоциацията “Н. и Л. Буланже” и др.
Емил Наумов е автор на над 60 опуса. Всичките му произведения са издадени на 43 самостоятелни CD, има 52 CD като пианист от немските Wego-Schott и Orfeo, Gega New и др

Творчество

Музикално-сценични произведения:
“Чудото и детето” –­ комична камерна опера (1975; 1978, Благоевградска камерна опера).

Хорово-оркестрови произведения:
Концертна оратория за пиано, три хорови ансамбъла и симфоничен оркестър (1974 г.).

Произведения за симфоничен оркестър:
Симфониета-концертанте “Картините на моя дядо” (1973 г.);
Симфонична поема “България 1300” (1976 г.);
Капричио (1978 г.);
“Уловени мигове”.

Произведения за цигулка и оркестър:
Концерт за цигулка “В памет на Надя Буланже”;
“Триптих”.

Произведения за флейта и пиано:
Малка сюита; 3 детски пиеси (1984).

Произведения за фагот и пиано:
Три елегии (1990 г.);
Импресия;
Кантилена.

Соната за виола и пиано (2001 г.).

Произведения за пиано:
Концерт №1 за пиано, струнен оркестър и 4 тимпана (1972 г.);
Концерт №2 за пиано и симфоничен оркестър (1989 г.).
“Музика за двама” за 2 пиана (1976 г.);
“Светът в музиката на едно дете” (1979 г.);
Дванадесет пиеси (1980 г.);
Соната (1981 г.);
“Безизходица” (1981 г.);
“Върху името на Бах” –­ сюита (1986 г.);
Четири прелюда;
Тринадесет анекдота (1991 г.);
Рапсодия (1995 г.);
“Валс за Надя” за­ пиано на четири ръце (1997 г.);
Рефлексии (1998 г.);
Trois Gymno-pedies (1999 г.).

Камерна музика:
Струнен квартет (1988 г.);
Възторжено трио (L ‘elan Trio) за пиано, цигулка и виолончело (1974 г.); Дивертименто за обой и пиано (1978 г.);
3 пиеси за 2 цигулки и пиано (1981 г.).

Вокална музика:
Четири песни за глас и пиано, т. П. Росар и П. Валери (1976 г.).

Произведения за орган:
Фантазия (1987 г.).

Хорова музика:
“Свещен концерт” за пиано и смесен хор по латински текстове (2000 г.).

Избрана литература от Емил Наумов:
“Паспорт от един любознателен музикант” (С., 1997 г.).