Жорж Бонев


композитор, педагог

Жорж Бонев

23.03.1948 г.Ямбол - България

Проф. д-р Жорж Бонев завършва БДК (дн. НМА „проф. П. Владигеров”) с пиано и композиция при проф. Парашкев Хаджиев през 1978 г.

Преподава хармония в ИМХК (1979­-1983 г.). Още като студент през 1973 г. е поканен от проф. Здравко Манолов за асистент в катедрата по полифония, но отказва, за да завърши образованието си.

От 1983 г. преподава хармония в ДМА (дн. НМА „Проф. Панчо Владигеров“), щатен преподавател (от 1999 г.). Същевременно работи като главен редактор в творчески център “Армейска песен” и композитор в групата на писателите и композиторите към МНО (дн. Министерство на отбраната) (1982-90 г.). От 1968 г. до днес с прекъсвания свири соло пиано в престижни обекти у нас и в чужбина.

Проф. д-р Бонев е автор на произведения за симфоничен, духов и струнен оркестър; камерно-инструментални творби; много детски и хорови песни; многобройни оркестрации на произведения от български и чужди композитори в различни жанрове – мюзикъли, оркестрови пиеси, хорови и детски песни и др.

По поръчка на Италианската кинематография през 1993 г. той възстановява десет партитури на филмова музика от известни италиански композитори.

Носител е на награди на Министерството на отбраната, Военното училище “В. Левски” и др.

Творческата му нагласа е преди всичко към инструменталната и оркестровата музика. Част от неговите детски песни и военни маршове са издадени на грамофонни плочи и записани в БНР. Редица военни песни са издадени в поредицата “Лети, наша песен армейска”. Той, съвместно с Димитър Хинков е съставител и музикален редактор на капиталния сборник за смесен хор и пиано “Поклон, народе мили” (1989 г.), включващ над 100 стари войнишки песни и маршове (ред. на стих. О. Орлинов).
Член е на Управителния съвет на СБК (2014-2017 г.), от 2017 г. е председател на Контролния съвет на СБК.

Творчество

Музикално-сценични произведения:
Мюзикъли:

“Римска баня”, по Ст. Стратиев (ДНА, Сливен, 1975 г.);
„Златоперко“ по стихове на Леда Милева;
„Четиримата танкисти и…“ по Богомил Гудев.

Хорово-оркестрова музика:
“Бяла приказка” по В. Петров –­ симфонична приказка за четец, смесен хор и оркестър, 1978 г., студиен запис в БНР с диригент Михаил Милков и четец Николай Бинев;
„Симфоничен пролог“ за четец, смесен хор и оркестър по текст на Евстати Бурнаски, 1986 г.;
„Орфей“ за смесен хор, детски хор и оркестър по тема от Хиндемит, 2016 г.

Произведения за симфоничен оркестър:
“Април 1876” –­ тържествена увертюра, 1981 г., (авторски вариант и за духов оркестър 1986 г.);
Симфонична сюита „Снежната планина“ (1979 г.);
“Невеста” –­ симфонична легенда по теми от родопския фолклор (1980 г.);
Симфонични метаморфози по теми от Хиндемит (2007 г.);
Марш, скерцо и хорал за тромбон и симфоничен оркестър по теми от Хиндемит (2014 г.);
Симфоничен фрагмент по тема от Хиндемит (2017 г.).

Произведения за пиано и оркестър:
Вариации (1977 г.);
Концерт № 1 (1978 г.), документален запис в БНР, диригент Андрей Андреев, солист проф. д-р Филип Павлов;
Концерт № 2 (2005 г.).

Произведения за духов оркестър:
Строеви маршове (1982 – 1990 г.);
Георгиевски марш, за голям духов оркестър (2018 г.).

Произведения за струнен оркестър:
13 импровизации (1983 г.), студиен запис на Оркестър „Симфониета“, диригент Камен Големинов; вариант за пиано и струнен оркестър, 2006 г.;
4 канони по теми от Хиндемит (2013 г.).

Камерна музика:
Трио за флейта, обой и фагот (1973 г.);
Духов квинтет­ „Тема, Вариации и Фуга“ (1976 г.);
Пиеси за дървени инструменти със съпровод на пиано.

За пиано:
Вариации (1970 г.);
Соната (1973 г.);

Музикално-теоретични трудове на проф. д-р Жорж Бонев:
„Ръководство за решаване на задачи по хармония (за напреднали студенти)“, изд. Artes Liberales, 2007 г. В този труд за пръв път у нас авторът разяснява начините на хармонизиране на вътрешни гласове (алт и тенор). Книгата е приета в библиотеката на Института „Хиндемит“.;
„Класическа хармония“, изд. „Автооказион ООД“, 2008 г.;
„Джазова хармония“, изд. „Автооказион ООД“, 2008 г. – труд в областта на джазовата хармонията, който се издава в България за първи път. Авторът разглежда връзката и взаимодействието между класическата и джазовата хармония.;
„В час по композиция с Паул Хиндемит. Симфонични метаморфози по теми от Вебер“, 2013 г.; изд. „Асеневци“
„В час по оркестрация с Морис Равел. Мусоргски, Картини от една изложба“, 2013 г.; изд. „Асеневци“
„В час по оркестрация с Хектор Берлиоз. Вебер, Покана за танц“, 2018 г., изд. „Асеневци“;
„В час по оркестрация с Йоханес Брамс. Симфония №4, IV част“, 2019 г., изд. „Асеневци“.