Ивелин Димитров


композитор, диригент

Ивелин Димитров

18.01.1931 г. – 27.09.2008 г.Силистра - България

Ивелин Димитров завършва ДМА (дн. НМА “проф. П. Владигеров”) през 1952 г. Учи композиция при проф. М. Големинов. През 1968 г. създава Камерна капела “П. Пенев” (дн. “Полифония”), профилирана за изпълнение на ренесансова музика и музика на ХХ век.

Като ръководител и диригент, той утвърждава Камерната капела като водеща хорова формация, концертира активно в България и в чужбина, реализира редица първи изпълнения в България на творби от български и чужди автори. Концертира в страни като Белгия, Полша, Италия, Унгария, Ирландия, Чехия, Русия, Германия, Гърция и др. Получава повече от 20 престижни международни награди и отличия на хорови конкурси и фестивали като: ВВС­ Лондон (Англия); в Арецо и Сегици (Италия); “Бела Барток” ­ Дебрецен (Унгария); “Проф. Г. Димитров” ­ Варна; в Корк (Ирландия); “Пражки дни на хоровото пеене ’88” (Чехия) и др.

Ивелин Димитров пише в различни жанрове, в които се стреми да постигне съвременна музикална изразност, експериментирайки с традиционни интонационни, хармонични и полифонични подходи.

Той е автор на произведения за камерно-инструментални състави и солово-инструментални опуси; 5 симфонии и други оркестрова и вокално-инструментална музика; песни за детски, женски и смесен хор, публикувани в различни сборници, за глас и пиано и др. Част от творчеството му е регистрирано на грамофонни плочи и компактдискове. Носител е на награди за композиция, сред които “Зимни музикални вечери ­ Пазарджик” (1985) и др.

Творчество

Музикално-сценични произведения:
“Пределът” ­ балет (1997, София, БС “Арабеск”).

Хорово-оркестрови произведения:
За женски хор и симфоничен оркестър:

“Несретни песни” (1975);
“Строфи на благодарността” (1988).

За женски хор и струнен оркестър:

“Ден на жертвоприношение” (1980).

Произведения за симфоничен оркестър:
Симфонии:
№3 “Квази симфония” (1970);
№5 “Залезът”(1975);
“Из моите песни” ­ симфонична сюита (1988).

За камерен оркестър:
Симфония №4 “Мозайки” (1972);
“Споменът” ­ сюита за соло флейта и камерен оркестър (1989).

Произведения за струнен оркестър:
Симфонии:
№1 “Малка наивна симфония” (1964),
№2 “Скръбни щрихи” (1966);
“Импровизирана сюита” за пиано и стр. оркестър (1989);
“Симфонии” (1990).

Камерна музика:
Струнен квартет (1978);
“Бележки от дневника”:
цикъл I за клавирно трио (1975);
цикъл II за клавирен квинтет (1975);
цикъл III “Есенни епизоди” за цигулка, флейта и пиано (1975).

За флейта и пиано:
“Фрески” (1967);
Соната (1970);
“Адаптации” (флейта/алтова флейта) (1985).

За цигулка и пиано:

Соната (1970),
Елегична гротеска (1982);
“Романсът” (1994).

Сюита за соло цигулка (1964).

За пиано и саксофон:
Три графични скици (2002).

За пиано:

Малка сюита (1960);
Соната (1976);
Соната за две пиана (1976);
Квази соната №2 (1978);
Квази соната №4 (1981);
Романтични монолози (1980);
Прелюдии (1982);
Рапсодия (1989);
Гротески, Капричио (1999).

Хорова музика:
Цикли за смесен (женски) хор и пиано:
“Монолози” за ж. хор и рецитатор , т. Л. Левчев (1983);
“Песни пред олтара на времето” (1989);
“Есенни мотиви”: “Повя горняка”, “Денем призраци мъгливи” и “Безмълвна нощ и адски мрак”, т. П. Яворов (1990).

За женски хор и пиано: 4 поеми (1994).