На 04.11.2017 г. се проведе годишното отчетно-изборно събрание на Секция „Музиколози“ към СБК.

За председател на Секция „Музиколози“ за мандат 2017-2020 г. е избрана проф. д. изк. Елисавета Вълчинова-Чендова.

За секретар на Секция „Музиколози“ за мандат 2017-2020 г. е избрана доц. д-р Стефка Венкова, а за член на ръководството – доц. д-р Иванка Влаева.

Честито на новото ръководство на Секция „Музиколози“!