Илия Драганов


композитор, виолончелист

Илия Драганов

04.07.1913 г. – 04.05.1977 г.Свищов - България

Илия Драганов завършва ДМА (дн. НМА “проф. П. Владигеров”) с виолончело през 1933 г. Учи частно композиция при проф. Парашкев Хаджиев. Завършва и стопански науки в Свободния университет (1935 г.). Работи като оркестрант-виолончелист в Царския военен симфоничен оркестър, а по-късно в Софийската филхармония и в Софийската опера.

Илия Драганов е автор на инструментални пиеси, около 250 хорови, солови и забавни песни и др.

Творчество

За симфоничен оркестър:
Концерт за виолончело и оркестър (1961 г.).

Камерна музика:
Струнен квартет;
Клавирно трио.