22.03.четвъртък, 19 ч.,
зала „Филип Кутев“ – СБК
ул. „Иван Вазов“ 2

Съюзът на българските композитори
Българското национално радио
Издателство „Жанет 45“
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
и Продуцентска къща „София арт продакшънс“

във връзка със 100-годишнината
от рождението на патриарха на българската забавна музика
ЙОСИФ ЦАНКОВ

представя тройна премиера на:

музикален диск „Златни танга“ с оригитнална музика на композитора, издаден от БНР

биографична книга, посветена на живота на големия композитор
„Непознатият Йожи или принцът на любовта“,
с автор журналистката Валерия Велева

юбилейна пощенска марка, издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията