Йосиф Чешмеджиев


композитор, хоров диригент, музикален фолклорист

Йосиф Чешмеджиев

08.12.1890 г. - 28.04.1964 г.Скопие - сегашна Р. Македония

Йосиф Чешмеджиев учи музика при Ат. Бадев в Солун. През 1899  г. постъпва в Българската духовна семинария в Цариград и учи различни духови инструменти при Акзенщайн –­ капелмайстор на султанския духов оркестър. Ръководи ученически духов оркестър и пише първите си композиции. От 1909 г. следва композиция в Лайпцигската консерватория при С. Крел, М. Регер и Х. Риман. От 1913 г. е последователно гимназиален учител във Видин, Ямбол (1914­-20 г.) и София (1920-­27; 1930-­32 г.). Образцов учител при ДМА (1921-­24 г.). Сътрудник-записвач на народни песни в отдел “Народна музика” при Народния етнографски музей (1928-­31 г.). Музикален редактор на вестник “Македония” (1925­-33 г.) и редактор на музикална библиотека “Пантеон” (до 1934 г.). Ръководи македонския смесен хор “Шар” (от 1926 г.), смесения хор “Юнак” (от 1933 г.). Има широка просветна дейност за музикално ограмотяване сред турското население в България.

Като композитор Йосиф Чешмеджиев работи главно в областта на хоровата песен. Пише детски и училищни песни, песни за смесен хор, обработки на македонски и турски народни песни и др. Той е автор на 2 симфонии и пиеси за оркестър; инструментални пиеси; песни за глас и пиано; масови и естрадни песни и др.

Автор е на учебници по пеене, статии за български и чужди композитори и в областта на музикалния фолклор.

Творчество

Музикално-сценични произведения:
Опери:
“Тайната на Вардар” (1918 г.);
“Меглена” (1924 г.).

Балет-пантомима “50 години Първа софийска девическа гимназия”, либр. Р. Колева.

Произведения за симфоничен оркестър:

Симфония №1 (1912 г., незавършена);
Симфония №2 (1923 г.);
6 симфонични поеми;
4 пиеси;
7 парафрази върху народни песни.

Камерна музика:
Струнни квартети: №1­4.

Вокална музика: 6 песни за глас и пиано.

Хорова музика:
Авторски сборници с песни за смесен и еднороден хор:

Български македонски народни песни:

52 за смесен и еднороден хор (1926 г.).

Македонски народни песни:

19 за еднороден хор (заедно със З. Лазаров и П. Владигеров, 1952 г.);
18 за смесен и еднороден хор (1955 г.).

“Илинден” 1905­-53: 36 революционни за еднороден хор (1953 г.).

14 турски песни за еднороден хор (1955 г.).