14.11.2005 г., понеделник, 18 часа
Grand Hotel Sofia – piano-bar “Dream Notes”

Съюз на българските композитори
И БОКАР ООД

„КАИН“
опера-мистерия от ЛЮБОМИР ДЕНЕВ
по пиесата на Лорд Байрон

П Р Е Д С Т А В Я Н Е
на двоен мултимедиен компактдиск
и мини-джаз-рецитал на Автора