Камерен концерт на Струнен квартет “Хорс”,
17.02.2014 г., понеделник, 19.00 ч. зала „Филип Кутев” СБК


В състав:

Анастасия Детистова-Абаджиева – цигулка

Мариана Връбчева – цигулка

Пепа Дженева – виола

Палмира Грибнева-Томанова – виолончело

и Славчо Младенов – обой, английски рог, любовен обой

с участието на Сабин Леви – пиано

В програмата:

Й.С.БАХ, Б.БРИТЪН, Л.Е.ЛАРСОН,
ВЛ.ЛЕВИТТ, КР.ЗАХАРИЕВ,
Ц.МИНКИН

Програма:
1.Красимир Захариев – „My Angel” за английски рог, цигулка, виола и виолончело
В изпълнение на Славчо Младенов – английски рог, Анастасия Детистова – Абаджиева – цигулка, Пепа Дженева – виола и Палмира Грибнева – Томанова – виолончело
2.Ларс – Ерик Ларсон – Струнен квартет № 3 Ор.65
Allegro, Allegretto, Largo
В изпълнение на струнен квартет „ХОРС”
3. Йохан Себастиян Бах – „Erbarme dich, mein Gott”
В изпълнение на Славчо Младенов– любовен обой, Анастасия Детистова – Абаджиева– цигулка, Мариана Връбчева – цигулка, Пепа Дженева – виола, Палмира Грибнева – Томанова – виолончело и Сабин Леви – пиано
4. Владимир Левитт – „Венец от сонети” за соло цигулка и струнно трио (2003)
(Първо изпълнение. Произведението е посветено на струнен квартет„ХОРС”.)
В изпълнение на Анастасия Детистова . Абаджиева – цигулка, Мариана Връбчева – цигулка, Пепа Дженева – виола и Палмира Грибнева – Томанова – виолончело.
5. Бенджамин Бритън – „Фантазия” за обой, цигулка, виола и виолончело
В изпълнение на Славчо Младенов – обой, Анастасия Детистова – Абаджиева – цигулка, Пепа Дженева – виола и Палмира Грибнева – Томанова – виолончело
6. Ценко Минкин – „Commedia dell’arte” -„ Пролог-антракт” за обой,цигулка, виола и виолончело (2014)
В изпълнение на Славчо Младенов – обой, Анастасия Детистова – Абаджиева – цигулка, Пепа Дженева – виола и Палмира Грибнева – Томанова – виолончело
(Първо изпълнение)
7. Ценко Минкин – „Сълзите на клоуна” за обой,цигулка, виола и виолончело
В изпълнение на Славчо Младенов – обой, Анастасия Детистова – Абаджиева – цигулка, Пепа Дженева – виола и Палмира Грибнева – Томанова – виолончело
8. Ценко Минкин – „Голямо концертно танго” за струнен квартет
В изпълнение на струнен квартет „ХОРС”
(Първо изпълнение)