20 октомври 2007 г., събота, 18 часа, зала „Филип Кутев“ – СБК, ул. „Иван Вазов“ № 2

Лазар Сарян (1920-1998)
Ария за цигулка и пиано
Изпълняват:
Нина Куюмджиян – цигулка
Анахид Акопян – пиано

Макар Екмалян (1856-1905)
Ангелска песен из божествена арменска литургия
Изпълняват:
Мари Басмаджиян – сопран
Ани Тошкова – пиано

Арам Хачатурян (1903-1978)
Песен-поема за цигулка и пиано
Изпълняват:
Нина Куюмджиян – цигулка
Анахид Акопян – пиано

Комитас (1869-1935)
Антуни (Песен на бездомника)
Крунк (Жерав)
Изпълняват:
Мари Басмаджиян – сопран
Ани Тошкова – пиано

Арам Хачатурян
Трио за кларинет, цигулка и пиано
Изпълняват:
Петьо Бобев – кларинет
Новислав Михайлов – цигулка
Галина Апостолова – пиано

Александър Арутюнян (*1920) – Арно Бабаджанян (1921-1983)
Арменска рапсодия за две пиана
Изпълняват:
Анахид Акопян
Диана Рахнева