22.02.2010 г., понеделник, 19 часа
Зала „Филип Кутев“ – СБК
ул. Иван Вазов, 2

Камерен концерт с творби от
ЛАЗАР НИКОЛОВ
(1922-2005

СОНАТА ЗА ФАГОТ И ПИАНО (1976)
изпълняват
Мария Черноокова и Цветана Иванова

СОНАТА ЗА ФЛЕЙТА И ПИАНО (1962)
изпълняват
Ивона Недева и Драгомир Йосифов

СОНАТА ЗА ДВЕ ПИАНА № 2 (1992)
изпълняват
Цветана Иванова и Драгомир Йосифов