22 октомври 2007 г., понеделник, 19 часа , зала „Филип Кутев“ – СБК, ул. „Иван Вазов“ № 2

Соната за пиано № 7
Изпълнява:
Анжела Тошева
“Елегия” за виолончело и пиано

Изпълняват:
Джефри Дийн – виолончело
Даниела Дикова – пиано

Соната за виола и пиано
Изпълняват:
Недялчо Тодоров – виола
Анжела Тошева – пиано 

Трио за цигулка, виолончело и пиано
Изпълняват:
Галина Койчева – цигулка
Джефри Дийн – виолончело
Даниела Дикова – пиано
В памет на Лазар Николов

Артин Потурлян
Епитафия за клавирно трио

Изпълняват:
Г.Койчева
Дж.Дийн
Д.Дикова

Струнен квартет № 3
Изпълнява:
Струнен квартет “Арс Музика”:
Новислав Михайлов – цигулка
Боян Кирилов – цигулка
Виктор Мицев – виола
Димитър Тенчев – виолончело