19.06.2009, петък, 19 часа
Зала „Филип Кутев“ – СБК
ул. Иван Вазов, 2

Юнски музикални вечери – 2009

Камерен концерт с творби от
РУМЪНСКИ И БЪЛГАРСКИ КОМПОЗИТОРИ

ДРАГОМИР ЙОСИФОВ
„Cinq petits adieux” за соло кларинет
изпълнява Росен Идеалов

MAIA CIOBANU / МАЯ ЧОБАНУ
Концерт за пиано и електроакустичен медиум
изпълнява Цветелина Панайотова

ANATOL VIERU / АНАТОЛ ВИЕРУ
„Couple” за кларинет и виола
изпълняват Росен Идеалов и Валентин Тошев

ЛАЗАР НИКОЛОВ
Соната за флейта и пиано
изпълняват
Мила Павлова и Цветелина Панайотова

ВЕЛИСЛАВ ЗАИМОВ
Трио за флейта, кларинет и виола
изпълняват
Мила Павлова, Росен Идеалов и Валентин Тошев

ЮЛИЯ ЦЕНОВА
„Message” за флейта, кларинет, виола и пиано
изпълняват
Мила Павлова, Росен Идеалов,
Валентин Тошев и Цветелина Панайотова