4 юни 2007 г., понеделник, 19 часа
Зала „Филип Кутев” – СБК, ул. „Иван Вазов” 2

КАМЕРЕН КОНЦЕРТ
с творби от
РУМЪНСКИ КОМПОЗИТОРИ

п р о г р а м а
ТИБЕРИУ ОЛАХ / TIBERIU OLAH (1928-2002)
Соната за соло кларинет
изпълнява РОСЕН ИДЕАЛОВ

ДОЙНА РОТАРУ / DOINA ROTARU (1951)
Uroboros за две флейти
изпълняват
МИЛА ПАВЛОВА и НИКОЛАЙ СТОЙКОВ

ТЕОДОР ГРИГОРИУ / THEODOR GRIGORIU (1926)
Columnia modala за пиано
изпълнява МАРТИН БЪЧВАРОВ

ДЖОРДЖЕ БАЛИНТ / GEORGE BALINТ (1961)
Within the fact of mind за обой, виола и пиано
изпълняват
КАЛИН ПАНАЙОТОВ – обой, КИРИЛ МАТАНОВ – виола
ЦВЕТЕЛИНА ПАНАЙОТОВА – пиано

СТЕФАН НИКУЛЕСКУ / STEFAN NICULESCU (1927)
Triplum II за кларинет, виолончело и пиано
изпълняват
РОСЕН ИДЕАЛОВ – кларинет, ГЕОРГИТА БОЯДЖИЕВА – виолончело
ДРАГОМИР ЙОСИФОВ – пиано

МАЯ ЧОБАНУ / MAIA CIOBANU (1952)
Three sculptures for string quartet
изпълнява
Струнен квартет “Арс Музика”:
НОВИСЛАВ МИХАЙЛОВ – цигулка, БОЯН КИРИЛОВ – цигулка,
ВИКТОР МИЦЕВ – виола, ДИМИТЪР ТЕНЧЕВ – виолончело