20.06.2009, събота, 19 часа
Зала „Филип Кутев“ – СБК
ул. Иван Вазов, 2

Юнски музикални вечери – 2009

Камерен концерт с творби от
СЪВРЕМЕННИ РУМЪНСКИ КОМПОЗИТОРИ

DAN DEDIU / ДАН ДЕДИУ
Струнен квартет № 3

PETRU STOIANOV / ПЕТРУ СТОЯНОВ
„2+1+1” за четири соло инструмента
(2 цигулки, виола, виолончело)
изпълнява
Квартет „Хорс” в състав:
Анастасия Детистова-Абаджиева – цигулка
Мариана Връбчева – цигулка,
Пепа Дженева – виола
Палмира Грибнева-Томанова – виолончело

SORIN LERESCU / СОРИН ЛЕРЕСКУ
Струнен квартет № 2

ADRIAN IORGULESCU / АДРИАН ЙОРГУЛЕСКУ
Струнен квартет № 3
изпълнява
Квартет “Арс Музика” в състав:
Новислав Михайлов – цигулка
Боян Кирилов – цигулка
Кирил Христов – виола
Юлия Фурнаджиева – виолончело