7 ноември 2011 г., понеделник, 19 ч.
зала “Филип Кутев” – СБК
ул. “Ив. Вазов” 2

Съюз на българските композитори
?sterreichinscher Komponistenbund
Austrian Embassy – Sofia
A K M

Камерен концерт
ТВОРБИ ОТ СЪВРЕМЕННИ АВСТРИЙСКИ КОМПОЗИТОРИ

Alexander Wagendristel (1965) – APERTO, op. 110 (Fl, Cl, Pf, Vno, Vc)
изпълнява: Ансамбъл Musica Nova, диригент Драгомир Йосифов
Johannes Kretz (1968) – DANCING за кларинет и пиано
изпълняват: Росен Идеалов и Маргарита Илиева
Friedrich Cerha (1926) – “EIN BUCH VON DER MINNE” за сопран и пиано
изпълняват: Албена Найденова и Владимир Панчев
Klaus Ager (1946) – BRECCIA ІV (Fl, Cl, Perc, Pf, Vno, Vla, Vc)
изпълнява: Ансамбъл Musica Nova, диригент Драгомир Йосифов
Roland Freisitzer (1973) – 5th STUDY OF PLANES (Fl, Cl basso, Pf, Vno, Vc)
изпълнява: Ансамбъл Musica Nova, диригент Драгомир Йосифов

Ансамбъл Musica Nova:
Явор Желев – флейта, Росен Идеалов – кларинет, Явор Гайдов – баскларинет, Атанас Карафезлиев – тромбон, Никола Петров – ударни,
Маргарита Илиева – пиано, Милена Вълева – цигулка,
Георги Стоянов – виола, Мирослав Стоянов – виолончело