23 ноември 2007 г., вторник, 19 часа
Зала „Филип Кутев” – СБК, ул. „Иван Вазов” 2

Камерен концерт
с творби от
СЪВРЕМЕННИ БРАЗИЛСКИ КОМПОЗИТОРИ