23 ноември 2007 г., петък, 19 часа, зала „Филип Кутев“ – СБК, ул. „Иван Вазов“ № 2

Guilherme Bauer – „Reflexos“ (1999)
Изпълняват:
Мила Павлова – флейта
Магдалена Далчева – виолончело
Стефан Далчев – пиано

Almeida Prado – „Halley“ музикално пътешествие (1986)
Изпълнява:
Диана Рахнева – пиано

Ricardo Tacuchian – „Natureza Morta“ (2000)
Изпълняват:
Мила Павлова – флейта
Огнян Михов – кларинет
Йордан Димитров – цигулка
Димитър Тенчев – виолончело

Eli-Eri de Moura – „Circumsonantis“ (1999)
Изпълнява:
Струнен квартет „Арс музика“:
Новислав Михайлов – цигулка, Боян Кирилов – цигулка, Виктор Мицев – виола, Димитър Тенчев – виолончело

Harry Crowl – „Responsorios“ (2006)
(първо изпълнение)
Изпълняват:
Новислав Михайлов – цигулка и клавирно дуо Лиляна Гетова и Галина Апостолова

Edson Zampronha – „Evolon“ (1999)
Изпълняват:
Мила Павлова – флейта
Росен Идеалов – кларинет
Добри Палиев – ударни
Виктор Бенев – ударни
Боян Кирилов – цигулка
Димитър Тенчев – виолончело
Румяна Тенчева – контрабас
Диригент: Иван Стоянов