5 декември 2011 г., понеделник, 19 ч.
зала “Филип Кутев” – СБК
ул. “Ив. Вазов” 2

КАМЕРЕН КОНЦЕРТ
Първите двадесет години от живота на струнен квартет
ХОРС

АНАСТАСИЯ ДЕТИСТОВА-АБАДЖИЕВА – цигулка
МАРИАНА ВРЪБЧЕВА – цигулка
ПЕПА ДЖЕНЕВА – виола
ПАЛМИРА ГРИБНЕВА-ТОМАНОВА – виолончело

Представяне на компактдиск