17.06.2009, сряда, 19 ч.
Зала „Филип Кутев“ – СБК
ул. Иван Вазов, 2

Юнски музикални вечери – 2009

Камерен концерт
с творби от
КОНСТАНТИН ИЛИЕВ
(1924-1988)
по повод 85 години от рорждението му

ДЕТСКИ ПТИЦИ – ЦИКЪЛ ПИЕСИ ЗА ПИАНО
изпълнява Александър Василенко

КАДЕНЦА ЗА ФЛЕЙТА И ПИАНО ИЗ TEMPI CONCERTATI II
изпълняват
Кремена Ачева и Цветана Иванова

ДУО-СОНАТА ЗА ЦИГУЛКА И ВИОЛА
изпълняват
Александър Спиров и Недялчо Тодоров

ТРИ ПИЕСИ ЗА ДВА КЛАРИНЕТА И БАСКЛАРИНЕТ
изпълняват
Росен Идеалов – кларинет
Атанас Илиев – кларинет
Иван Иванов – баскларинет

СТРУНЕНКВАРТЕТ № 4
изълнява Квартет „Арс Музика”:
Новислав Михайлив – цигулка
Боян Кирилов – цигулка
Кирил Христов – виола
Тодор Георгиев – виолончело

“Solo per ClaviStella” за пиано
изпълнява Цветана Иванова