Камерен концерт с творби на композитори от САЩ

13 март 2007 г., вторник, 19.00 ч., зала „Филип Кутев“ – СБК, ул. „Иван Вазов“ № 2

Daniel Adams
Embracing Personal History (2003)
за соло цигулка
Изпълнява:
Симеон Цанев

Димитър Нинов
Рондо за пиано, оп. 6
Изпълнява:
Елена Иванова

Michael Remson
Вариации за флейта и пиано (1995-2005)
Изпълняват:
Мила Павлова – флейта
Галина Апостолова – пиано

Wieslav Rentowski
La Fiesta“ за виолончело и пиано (1991)
Изпълняват: Ани Атанасова и Красимир Тасков

*

Камерен концерт с творби от норвежки композитори

20 март 2007 г., вторник, 19.00 ч., зала „Филип Кутев“ – СБК

Rofl Wallin
Брас квинтет
Изпълняват:
Румен Маринов – корна
Тодор Гаджалов – тромпет
Мариан Ангелов – тромпет
Станислав Почекански – тромбон
Николай Темнисков – туба

Lasse Thoresen
Pyr Aionion, op. 26 за струнен квартет
Изпълнява Струнен квартет „Арс Музика“ в състав:
Новислав Михайлов – цигулка
Боян Кирилов – цигулка
Катя Вълева – виола
Димитър Тенчев – виолончело

Olav Anton Thommessen
Струнен квартет № 1
Изпълнява:
Струнен квартет „Арс

Arne Nordheim
„Епиграма“ за струнен квартет
Изпълнява:
Струнен квартет „Арс Музика“