12 декември2011, сряда, 18 часа
концертна зала НМА, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” 94

Мария Черноокова (Fg), Драгомир Йосифов (Pf), Маргарита Калчева (Cb),
Лиляна Гетова (Pf), Галина Апостолова (Pf), Виктор Бенев (Perc),
Кирил Павлов (Perc), Новислав Михайлов (Vno), Катя Вълева (Vla),
Йордан Стойчев (Vc), Магдалена Далчева (Vc), Стефан Далчев (Organo)

представят
първи изпълнения на камерни творби от

ВЕЛИСЛАВ ЗАИМОВ

Соната за фагот и пиано (1995)
изпълнява: Мария Черноокова и Драгомир Йосифов

Соната за соло контрабас (2011)
изпълнява: Маргарита Калчева

Фантазия за две пиана (2004)
изпълнява: клавирно дуо Лиляна Гетовa и Галина Апостолова

Соната за ударни (1998)
изпълнява: Виктор Бенев и Кирил Павлов

Квартет за цигулка, виола, виолончело и пиано (1998)
изпълняват: Новислав Михайлов, Кирил Христов, Тодор Георгиев и Галина Апостолова

Соната за виолончело и орган (1997)
изпълняват: Магдалена Далчева и Стефан Далчев