СБК издаде три компактдиска с камерни творби от Васил Казанджиев, Димитър Тъпков и Марин Вълчанов