Кирил Илиевски


композитор, педагог, обществен деец

Кирил Илиевски

27.05.1955 г. - 09.11.2019 г.София - България

Кирил Илиевски завършва БДК (дн. НМА “проф. П. Владигеров”) през 1982 г. със специалност цигулка в класа на М. Чиликов и доц. Боян Данаилов. Същевременно учи композиция при проф. П. Хаджиев. Работи като оркестрант в Симфоничния оркестър на БДК. Музикален редактор в БНР и композитор към редакция “Радиотеатър” (1989­-93 г.). Директор на Българския културен институт в Братислава, Република Словакия (1995­-2000 г.). От 2000 г. е завеждащ сектор “Културни програми и събития” към Столична община. Като цигулар е носител на Трета награда от конкурс за цигулари в гр. Мидълзброу, Англия.

Кирил Илиевски е автор е на 3 балета; 1 оратория; 3 симфонии за голям симфоничен оркестър и други произведения за симфоничен, камерен и струнен оркестър, над 25 камерно-инструментални творби, сред които 3 струнни квартета, сонати и пиеси за различни инструментални формации; около 60 песни за глас и пиано, за глас и струнен оркестър, хорови и детски песни, музика за духов оркестър и др.; музика към филми, към над 50 радиотеатрални постановки, 5 театрални спектакъла и музикално-поетични рецитали. Творчеството му е отличавано с Наградата на Словашкото Министерство на културата за цялостна дейност във връзка с годината на Словашката музика (1997 г.) и др.

Творчество

Музикално-сценични произведения:
Балет:

“Планетариум” (1987 г.);
“Алиса в страната на чудесата” (в съавторство с Петър Радевски, 1997 г.);
“Славеят и розата” (2001 г.).

Хорово-оркестрови произведения:
Оратория “София” за четец, бас, мъжки хор и симфоничен оркестър;
Кантата “Пътят” (1985 г.).

Произведения за симфоничен оркестър:
Симфонии:

“Камерна” (1986 г.);
Симфония №2 (1998 г.).

“Нюанси”;
Adagio;
Симфонична поема (1999 г.);
“Български танц” (в памет на М. Равел) (2001 г.);
“Балетна фантазия” (2003 г.).

Произведения за струнен оркестър:
Симфония №3 за голям струнен оркестър (2002 г.).

Концерти:

Концерт за цигулка и струнен оркестър;
Концерт за обой и струнен оркестър;
Концерт за кларинет и струнен оркестър;
Концерт за тромпет и струнен оркестър.

Камерна музика:
Септет за 2 цигулки, виола, виолончело, валдхорна, обой и фагот (2002 г.);
Брасквинтет (1991 г.).

Струнни квартети:

Квартет №1, №2, №3.
Сюита за кларинетен квартет (1996 г.).

Сонати-фантазии:

Соната №1 за кларинет, ударни, пиано и струнен квартет;
Соната №2 за цигулка, виола, фагот и контрабас (1992 г.).

Трио за флейта, обой и фагот (1984 г.);
Сюита за флейта и виола (1974 г.).

Сонати:

Соната за виола и пиано (1978 г.);
Соната за цигулка и пиано №1 (1974 г.);
Соната за цигулка и пиано №2 (1987 г.);
Соната за флейта и пиано (1981 г.);
Соната за фагот и пиано;
Соната за тромпет и пиано (1991 г.).

Фантазия за соло кларинет.

Музика към филми:
“Комитски времена”;
Новелите “А сега към морето”;
“Да спортуваме всички”;
“Капитански истории” (четирисериен телевизионен филм).