17.06.2011 г., петък, 19.00 часа
Зала „Филип Кутев“ – СБК
ул. Иван Вазов, 2

Клавирен концерт с творби на
НИКОЛАЙ СТОЙКОВ
от последното десетилетие
опуси № № 69, 74, 75, 76, 77

изпълнява
доц. РОМЕО СМИЛКОВ

Концертът е посветен на
седемдесет и пет годишнината на композитора
в рамките на МФ „Софийски музикални седмици“ – 2011 г.