19.05.2005 г., четвъртък, 18 часа
Зала „Филип Кутев“ – СБК
ул. Иван Вазов, 2

Клавирен концерт

доц. РОСТИСЛАВ ЙОВЧЕВ
и
студенти от неговия клас:
РАДОСЛАВ НИКОЛОВ, КАЛИН ЖЕЧЕВ,
ДАНИЕЛА ЕНЕВА и ИВЕНА ИВАНОВА

представят творби от

ДИМИТЪР НЕНОВ
ВИКТОР ЧУЧКОВ
ЙОРДАН ГОШЕВ (45 години от рождението му)
ЛЮБОМИР ДЕНЕВ (творбата „Химни на слънцето“,
наградена по случай 70-годишнината на БНР и конкурса „Бьозендорфер“)

със специалното участие на
СИМЕОН ГОШЕВ
Носител на І-ва награда на конкурса „Млади виртуози“