2.10.2008 г., четвъртък, 19 ч., зала „Филип Кутев“ – СБК, ул. Иван Вазов, 2

Георги Минчев (1939)
Сонограми – пет реминисценции за пиано

Велислав Заимов (1951)
Интермецо № 9
Интермецо № 10

Любомир Пипков (1904-1974)
Старинен танц
Пасторал
Светло и тъмно
Вместо сбогом

Юлия Ценова (1948)
Четири молитви:
Молитва за кръста
Молитва за диханието
Молитва за песен
Молитва за слънце

ГЕОРГИ АРНАУДОВ (1957)
Забравени песни (№ 1; 2; 3)