14 декември 2009, понеделник, 19 ч.
Зала Филип Кутев – СБК

програма

Красимир Тасков – „Взаимност“
Любо Ранчигай – Пасакалия
Шоцо Аоки – „Arc 3“
Райко Максимович – „Jeu a deux“
Йордан Гошев – Токата