Награди „Книга на годината“ 2018

на секция “Музиколози” – СБК

 

МОНОГРАФИИ

1. „Музикална теория“
Марияна Булева. „За изучаването на музикалната хармония. Теоретични, методологични и методически аспекти“ (Пловдив: Астарта, 2017, 411 с.) и „Лекционен курс по хармония“ (Пловдив: Астарта, 2017. 159 с.)

СБОРНИЦИ

1. „Сборник от научна конференция“
Полина Куюмджиева, съставител и предговор. „Музикалнотеоретичната подготовка във висшето музикално образование“ (АМТИИ. Пловдив: АМТИИ, 2017. 160 с.)
2. „Сборник с документи“
Юлиан Куюмджиев „Лазар Николов. Страници от архива“ (Пловдив: Коала прес, 2017. 168 с.)

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА

Росица Бечева. „В света на електронната музика на Симо Лазаров (София: НБУ, 2017. 472 с.).