Наградата за музиколожко творчество „Книга на годината“ е единствената освен академичната награда на БАН, която се присъжда за най-високи постижения в областта на музикалната наука, реализирани в предходната година. Учредена е през 2000 година като ежегодна. Връчва от СБК – секция „Музиколози“ в различни раздели. Присъжда се и специална награда за „Музикална критика и публицистика, посветена на българската музика“. По регламент наградените книги се излъчват след предварителни номинации и се гласуват тайно от комисия от водещи учени в различни области, избрана на общо събрание на секцията. В комисията бяха: председател – проф. д-р Веска Цинандова-Харалампиева, и членове – ст.н.с. І ст. д.изк. Агапия Баларева, ст.н.с. І ст. д.изк. Розмари Стателова, ст.н.с. д-р Любомир Кавалджиев и ст.н.с. д-р Лозанка Пейчева.
Тази година сред отличените 4 издания, излезли през 2006, са монографичните трудове на ст.н.с. д.изк. Кристина Япова – Църковност и музикално мислене. С примери от творчеството на Добри Христов в раздел „Монографични изследвания -теория на музиката“ и н.с. д-р Горица Найденова – „Година-живот-история. Битие и разпад на една традиционна култура през погледа на етномузиколога“ в раздел „Монографични изследвания – етномузикология“. Двете книги са издания на Института за изкуствознание – БАН.
Другите награди са на проф. д-р Анда Палиева за книгата „Homo musicus“ между Балканите и Европа“ в раздел „Монографични изследвания – история на музиката“и на д-р Полина Куюмджиева за превода от немски език на Антон Веберн – „Пътят към новата музика“. Наградата за музикална критика и публицистика получи Лили Големинова за предаванията й по Телевизия 7 дни и БНР.