21.12.2009, четвъртък, 17 часа
Зала „Филип Кутев“ – СБК
ул. Иван Вазов, 2

КОЛЕДА С КЛАСИЦИТЕ
Литературно-музикална вечер

представяне новоизлязлата антология

„Рука Бегунова“ от Дамян Бегунов

и концерт на
ЗОРНИЦА И ЙОСИФ
РАДИОНОВИ
посветен на
110-годишнината на Панчо Владигеров и Саша Попов
и
100-годишнината на Владимир Аврамов

Музика от
П. Владигеров, Л. Пипков,
М. Големинов, П.Хаджиев