Съюз на българските композитори поздравява композитора Георги Минчев с присъждането на научното звание „академик“ и приемането му в Българската Академия на Науките!

От сърце желаем здраве, дълголетие и още много творчески и лични успехи на академик Георги Минчев!