26.02.2009, четвъртък, 18 часа
Зала „Филип Кутев“ – СБК
ул. Иван Вазов, 2

Композиторът
ЖОРЖ БОНЕВ
представя
трудовете си по хармония

КЛАСИЧЕСКА ХАРМОНИЯ
ДЖАЗОВА ХАРМОНИЯ
РЪКОВОВСТВО ПО ХАРМОНИЯ

Среща-разговор с автора
върху проблеми,
разглеждани за първи път у нас
в теоретичната ни литература