Съюзът на българските композитори и Българският културен институт в Берлин обявяват

„Конкурс за най-добро изпълнение от млади пианисти на клавирни пиеси от български композитори“, който ще се проведе на 12-14 май 2017 г. в гр. Берлин.

Конкурсът се организира от Българския културен институт в Берлин и Съюза на българските композитори, под патронажа на посланика на Р. България във Ф.Р. Германия Н. Пр. Ради Найденов.

Първото издание на конкурса през 2017 г. се провежда под мотото „95 години от рождението на проф. Александър Райчев“.

В избора за участие в конкурса са представени следните произведения:

Задължителна пиеса за възрастова група 7-11 г.: „Скерцо“, Александър Райчев
Задължителна пиеса за възрастова група 12-17 г.: „Малка токата“, Александър Райчев

Изборни пиеси за възрастова група 7-11 г.:

„Пеперуди“, Парашкев Хаджиев
„Хоро“, Веселин Стоянов
„Пеперуда“, Николай Кауфман
„Токатина“, Стефан Илиев
„Гоненица“, Филип Павлов
„Шейна“, Светослав Обретенов
„Малък етюд“, Васил Казанджиев
Сборник „За малките пианисти“, К. Илиев, Г. Тутев, Л. Николов, Ал. Райчев
Сборник „Детски пиеси за пиано“, Л. Пипков, Св. Обретенов, А. Стоянов, Д. Ненов, А. Карастоянов
„Марш“ (пиеса №3), Владимир Джамбазов
„Инвенция“, Любомир Пипков
„Прелюд“, Димитър Ненов
„Валс“, Дора Драганова

Изборни пиеси за възрастова група 12-17 г.:

„Етюд“, Парашкев Хаджиев
„Етюд“, Веселин Стоянов
„Натрапчиво движение“, Георги Костов
„Веселото врабче“, Васил Казанджиев
„33:8“, Владимир Джамбазов
„Танц“, Димитър Ненов
„Ритмично движение“, Панчо Владигеров

Победителите в първото издание на конкурса ще бъдат определени от жури в състав:
проф. Красимир Тасков
проф. Атанас Атанасов
доц. Георги Арнаудов