Съюзът на българските композитори и Българският културен институт в Берлин обявяват

„Конкурс за най-добро изпълнение от млади пианисти на клавирни пиеси от български композитори“, който ще се проведе на 06-08 юни 2020 г. в гр. Берлин.

Конкурсът се организира от Съюз на българските композитори и Българския културен институт в Берлин, под патронажа на посланика на Р. България във Ф.Р. Германия Н. Пр. Елена Шекерлетова.

Второто издание на конкурса през 2020 г. се провежда под мотото „130 години от рождението на Андрей Стоянов“.

В избора за участие в конкурса са представени следните произведения:

Задължителна пиеса за възрастова група 7-11 г.: „Приказка“, Андрей Стоянов
Задължителна пиеса за възрастова група 12-17 г.: „При поточето“, Андрей Стоянов

Изборни пиеси за възрастова група 7-11 г.:

„Пеперуди“, Парашкев Хаджиев
„Хоро“, Веселин Стоянов
„Пеперуда“, Николай Кауфман
„Токатина“, Стефан Илиев
„Гоненица“, Филип Павлов
„Шейна“, Светослав Обретенов
„Малък етюд“, Васил Казанджиев
Сборник „За малките пианисти“, К. Илиев, Г. Тутев, Л. Николов, Ал. Райчев
Сборник „Детски пиеси за пиано“, Л. Пипков, Св. Обретенов, А. Стоянов, Д. Ненов, А. Карастоянов
„Марш“ (пиеса №3), Владимир Джамбазов
„Инвенция“, Любомир Пипков
„Прелюд“, Димитър Ненов
„Валс“, Дора Драганова

Изборни пиеси за възрастова група 12-17 г.:

„Етюд“, Парашкев Хаджиев
„Етюд“, Веселин Стоянов
„Натрапчиво движение“, Георги Костов
„Веселото врабче“, Васил Казанджиев
„33:8“, Владимир Джамбазов
„Танц“, Димитър Ненов
„Ритмично движение“, Панчо Владигеров

Победителите в първото издание на конкурса ще бъдат определени от жури в състав:

Ценко Минкин
проф. Виктор Чучков
проф. Филип Павлов