НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ „МУЗИКА” ЕООД организира Конкурс за написване на нова българска популярна песен за приза „Лирата на Орфей”

Партньори: БНТ и СБК .
Медийни партньори: БНР.

РЕГЛАМЕНТ

В Конкурс за написване на нова българска популярна песен за приза „Лирата на Орфей” могат да участват автори, без възрастови ограничения.
Творбите, изпращани от участниците в конкурса, трябва да бъдат специално създадени за конкурса, да не са изпълнявани и публично представяни. Партитурите на песните да бъдат написани на компютърна програма с аранжимент за оркестър в максимален състав:
Флейта-1; Обой-1; Алт-саксофон- 2; Тенор-саксофон-1(2); Баритон-саксофон-1; Тромпети – 3; тромбони – 3; пиано/синтезатор/, китара, бас-китара, ударни инструменти/комплект и перкусии/, цигулка І, цигулка ІІ, виола, чело. Песните ще се приемат на книжен и електронен носител с демо запис на CD. Авторите сами определят изпълнителите които да изпълняват песента им. Текстовете на песните трябва да са на български език и да не са по-дълги от 4 мин. Върху партитурата и на компактдиска с демо записа на изпращаната творба не трябва да фигурират имената на творбата и авторите. Партитурата и компактдискът с демо записа трябва да бъдат придружени с отделно запечатан плик, съдържащ подписаната от автора апликационна форма, с данни за името на творбата, имената на авторите, адрес за кореспонденция, електронна поща и телефон, както и съгласие за приемане условията по този регламент.
Изключения от изискванията не се допускат.
Участниците в конкурса ще бъдат уведомени лично за резултатите от проведения конкурс на електронна поща и по телефон.

ВАЖНО!!! В Конкурса за написване на нова българска популярна песен се кандидатства само с ДЕМО запис! Пълен запис или готово записани произведения няма да се приемат!Целта на конкурса е да се създадат 12 нови песни при еднакви условия!

За допълнителна информация: http://www.agencymusic-bg.com/source/index.php?page_id=24