По предложение на д-р Георги Лазаров, Фондация „Св. Георги Чудотворец“ и с решение на Управителния съвет на СБК, взето на заседание, проведено на 18.09.2020, както и предвид обявената в страната извънредна епидемиологична обстановка във връзка с COVID-19,

провеждането на „Международния конкурс за написване на симфонично произведение 7/8“ – 2020 г. се отлага за началото на месец МАЙ 2021 г.

Удължава се и срокът за подаване на произведения за участие в конкурса. Произведенията на участниците в конкурса ще се приемат съгласно обявения регламент до 31.03.2021 г.

Подадените до момента произведения се съхраняват в администрацията на СБК и ще бъдат включени в конкурса.

 

На всички участници желаем успех!