Музикалният център „Борис Христов” обявява конкурс за създаването на песен за нисък мъжки глас – бас или баритон – и акомпаниращ инструмент.

Крайният срок за представяне на творбите е 7 декември 2009 година.

Авторитетно жури ще присъди Първа награда – 600 лева, Втора награда – 400 лева и трета награда – 300 лева.

Предвижда се отличените творби да бъдат изпълнени на Фестивала на изкуствата „Борис Христов”, който се организира ежегодно през май и юни.
Идеята на конкурса на името на големия български бас е да се превърне в пресечна точка за общуване между композиторите и вокалните изпълнители от новата генерация.

Известно е пристрастието на Борис Христов към камерната музика. Големият певец с еднаква отговорност и вдъхновение се е отдавал както на сценичните си превъплъщения, така и на изявите си на концертния подиум, свързани с вокалната миниатюра.

Под формата на конкурс за съвременна художествена песен за бас или баритон музикалният център „Борис Христов” създава стимул на съвременните автори – български и чуждестранни, без ограничение във възрастта, за създаването на нов репертоар за тези завладяващи разновидности на човешкия глас.

Текстът и акомпаниращият инструмент са по избор на авторите.

Условия за участие:
1. В конкурса имат право да участват кандидати без ограничение за възраст и националност.
2. Произведенията трябва да са за нисък мъжки глас /бас или баритон/ със съпровод на един инструмент – по избор, с времетраене от 3 до 6 минути, върху български текст по избор на композитора.
3. Всеки кандидат може да представи произведение, композирано не по-рано от 2006 г., изписано на компютърна програма или на четлив ръкопис в 5 екземпляра.
4. Произведенията не трябва да са публично изпълнявани, издавани или записвани студийно.
5. Кандидатите изпращат в срок до 07.12. 2009 г./съгласно пощенско клеймо/ следните материали в общ пакет:
а. Запечатан плик с конкурсното произведение в 5 екземпляра.
б. Запечатан непрозрачен плик, в който е поставен лист с името на кандидата, адрес, телефон, е-mail, снимка и кратка творческа биография.
в. Запечатан плик с декларация на автора, че приема условията на конкурса и че произведението не е изпълнявано, издавано или записвано в студио.
6. Конкурсът е анонимен. На заглавната страница на всяко произведение в десния горен ъгъл, вместо името на автора се изписва произволно избрано петцифрено число. Същото число се изписва и върху останалите пликове с информацията за кандидата.
Върху пликовете и творбите не трябва да има никакви обозначения, нарушаващи анонимността /освен петцифреното число, избрано от автора/. Всякакви други обозначения, нарушаващи анонимността водят до техническо декласиране на произведението.
7. Материалите се изпращат на адрес:
София 1000
Ул. „Цар Самуил” 43
Музикален център „Борис Христов”
За конкурса „Борис Христов”

Необходими документи:
– Творческа биография и снимка
– Молба за участие – свободен текст
– Декларация във връзка с т.5 от настоящия регламент.
Изпратени за участие произведения не се връщат.

Жури
1. Представените творби се оценяват от жури, в което са включени изявени български творци.
2. Оценяването на творбите ще се проведе до 14. 12. 2009 г.
3. Журито има право да не присъди или да раздели някои от обявените награди.
4. Решенията на журито са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

Присъждат се следните награди:
Първа награда – 600 лева
Втора награда – 400 лева
Трета награда – 300 лева

1. Наградените творби ще бъдат изпълнени в рамките на Шестия фестивал на изкуствата „Борис Христов” – 2010.
2. Организаторът на конкурса си запазват правото да документират и записват, филмират и разпространяват изпълненията на наградените творби, без да заплащат права и обезщетения на авторите.

Конкурсът „Борис Христов” се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

За допълнителна информация:
Тел. 987-35-92; 0887-062-660