18 октомври (събота), 14,00 часа, Зала „Филип Кутев“, ул. „Ив. Вазов“

Кръглата маса „Българските композитори и новата музика“
водещ проф. д-р Анди Палиева

8 ноември (събота), 10,00 часа, Зала „Филип Кутев“, ул. „Ив. Вазов“

Юбилейна конференция, посветена на 100-годишнината от рождението на Марин Големинов
(съвместно с Института за изкуствознание – БАН и НМА „Проф. П. Владигеров“)