Концерт на
АНАСТАСИЯ ДЕТИСТОВА-АБЛАДЖИЕВА
цигулка
БЛАГОВЕСТА КОНСТАНТИНОВА
пиано

в програмата
СОНАТИ И ПИЕСИ
от
Димитър Ненов, Парашкев Хаджиев, Димитър Николов,
Стоян Ангелов и Благовеста Константинова