27 април 2007 г., петък, 19 часа
Зала „Филип Кутев” – СБК, ул. „Иван Вазов” 2

Произведения от български композитори

Концерт на
БЛАГОВЕСТА КОНСТАНТИНОВА
пиано

в програмата пиеси за пиано от
Панчо Владигеров, Вера Баева, Стоян Ангелов,
Александър Михайлов, Благовеста Константинова