19 октомври 2007 г., петък, 19 часа
Зала „Филип Кутев” – СБК, ул. „Иван Вазов” 2

Концерт посветен на
Деня на народните будители
на 130 години от освобождението на България от турско робство и
на 100 години от обявяването на държавната независимост на България

ВЕНЦИСЛАВ КИНДАЛОВ
флейта
СНЕЖАНА БАРОВА
пиано
ХРИСТО ХРИСТОВ
флейта
МЛАДЕН ТАСКОВ
пиано

Слово: Димитър Николов

В програмата
АСЕН КАРАСТОЯНОВ, ПАРАШКЕВ ХАДЖИЕВ,
АЛЕКСАНДЪР РАЙЧЕВ, МИРОСЛАВ ДАНЕВ