02.07.2010 г., петък, 18 часа
Зала „Филип Кутев“ – СБК
ул. Иван Вазов, 2

Концерт на
ЙОАН ХЛЕБАРОВ – цигулка
с участието на
Ивана Желева – виола

на рояла Григор Яковчев

В програмата
Панчо Владигеров, Петър Христосков, Марин Големинов