9 май 2011 г., понеделник, 19 часа
зала „Филип Кутев““ – СБК, ул. Иван Вазов, 2

п р о г р а м а

Панчо Владигеров (1899-1978) – Българска рапсодия „Вардар” за цигулка и пиано
Марин Големинов (1908-2000) – Сюита за соло цигулка
Тодор Попов (1921-2000) – Песен за цигулка и пиано
Михаил Пеков (1941) – Импресия за цигулка и пиано *
Стефан Икономов (1937-1994) – Ария за виола и пиано *
Фъргъс Джонсън (1959) – Три български песни за цигулка и пиано (премиера) *
Велислав Заимов (1951) – Соната за виола и пиано (премиера) *
Дора Драганова (1946) – Салонна сюита за цигулка и пиано *

N.B. * Произведенията са посветени на Йосиф Радионов.