30 юни 2007 г., събота, 19 часа
Зала „Филип Кутев” – СБК, ул. „Иван Вазов” 2

Концерт на клавирно дуо
АННА ЛЕВИ – ДЖЕЙН ХЕЙС
piano duo ANNA LEVY – JANE HAYES

посветен на Националния празник на Канада

творби от
КАНАДСКИ КОМПОЗИТОРИ

ROGER MATTON
Danse br?silienne

ALEXINA LOUIE
S u i t e : After image, Ringing earth, Hommage

NIKOLAI KORNDORF
Lullaby

JOCELYN MORLOCK
Half-light somnolent rains

CLAIRMONT P?PIN
Ronde villageoise