10 май 2011 г., 18 часа
Зала „Филип Кутев“ – СБК
ул. Иван Вазов, 2

п р о г р а м а

1. Панчо Владигеров – „Песен” из „Българска сюита”
изпълнява: Петя Ковачева – цигулка
БОГДАН ИВАНОВ – носител на
първа награда от втора възрастова група и
наградата на името на Петър Щабеков

2. Хумел – „Фантазия”
изпълнява: Илияна Казакова – виола
ВЛАДИСЛАВА БОШНАКОВА – пиано, носител на
втора награда от втора възрастова група и
Награда на името на Добри Христов от д-р Ирен Димитрова

3. Милко Коларов – „Скерцо”
изпълнява: Таис Арнаудова – флейта
ГЕЯ ДОБРЕВА – пиано, носител на
трета награда от втора възрастова група и
Награда на СБМТД за изпълнение на М. Коларов – „Скерцо”

4. П. Сарасате – Фантазия „Фауст”
изпълнява: Елица Янчева – цигулка
ЛИЛИ БОГДАНОВА – пиано, носител на
първа награда от първа възрастова група и
наградата на името на Петър Щабеков

5. Жул Леви – Maкарена
изпълнява: Ивелин Минчев-тромпет
МОНИКА ЗАХАРИЕВА – пиано, носител на
втора награда от втора възрастова група и
наградата на името на Петър Щабеков

6. Добри Христов – „Я разтуряй, Цвето моме”
изпълнява: Адриана Николова – класическо пеене
ГЕНА ЛЮКЦАНОВА – пиано, носител на трета награда от първа възрастова група и
Награда на името на Добри Христов от д-р Ирен Димитрова

7. Родион Шчедрин – „В подражание на Албенис”
изпълнява: Елица Янчева – цигулка
ИНЕС СИМЕОНОВА – пиано, носител на първа награда от първа възрастова група

8. Панчо Владигеров – Хоро
изпълнява: Зорница Иларионова – цигулка
ИВАНА ГОВЕДАРСКА – пиано, носител на
първа награда от втора възрастова група и
Наградата на НМА „Проф. П. Владигеров” за изпълнението на П. Владигеров – „Хоро”