19.05.2009, вторник, 18 часа
Зала „Филип Кутев“ – СБК
ул. Иван Вазов, 2

Концерт
на
НАГРАДЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ

от
ОСМИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УМЕНИЦИ-АКОМПАНЯТОРИ
Плевен, април 2009

АЛЕКСАНДЪР КОСТАДИНОВ
ВЛАДИСЛАВА БОШНАКОВА
ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА
ЕЛИЦА ДЕСЕВА
ИВАНА ГОВЕДАРСКА
ЛЮБЕН ИЛИЕВ
МАРТИН ПОПОВ
РЕНАТА ВЕЛЕВА
СТЕФАН БОНЕВ

творби от
ПЕТКО СТАЙНОВ, ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ,
АЛЕКСАНДЪР ТАНЕВ, ФИЛИП ПАВЛОВ,
ЙОВЧО КРУШЕВ, ДОБРИ ПАЛИЕВ,
КОНСТАНТИН КОСТОВ и ОРЛИН ГЕРОВ