11 май 2007 г., петък, 18 часа
Зала „Филип Кутев” – СБК, ул. „Иван Вазов” 2

Концерт на
наградените участници
от
седмия национален конкурс
за ученици-акомпанятори
Плевен 2007