14 май 2007 г., понеделник, 19 часа
Зала „Филип Кутев” – СБК, ул. „Иван Вазов” 2

Клавирен концерт
с творби от
ПАРАШКЕВ ХАДЖИЕВ
по случай 95 години от рождението му

в изпълнение на
РАЙНА ТОДОРОВА КЪРДЖИЕВА
пиано

Слово – проф. Константин Карапетров