7 март 2006 г., вторник, 19 часа
зала “Филип Кутев” – СБК
ул. “Иван Вазов” 2

К о н ц е р т
на
СТУДЕНТИ ОТ КЛАСА ПО КОМПОЗИЦИЯ
на
проф. Димитър Тъпков

програма
МАРИЯ ЗАГОРСКА – Три миниатюри из “Цикъл за пиано”
Изпълнява: авторката

СВЕТЛИН СПАСОВ – Вариации за пиано
Изпълнява: Мария Загорска

ДИМИТЪР НАКОВ
Кратки вариации за пиано върху серия от А. Веберн
Изпълнява: авторът
ЦИКЪЛ “ЕСЕННИ МОТИВИ” за глас и пиано по стихове на П. Яворов
Изпълняват: Весела Апостолова и авторът

ВЛАДИМИР ВЛАЕВ – Прелюд за соло кларинет
Изпълнява: Михаил Младенов

ПЕТЪР КЕРКЕЛОВ
Две испански скици за китарен дует
Части: Модерато грациозо и Алегрето кон брио
Изпълняват: Милена и Валентин Вълчеви
Триптих за пиано
Части: Прелюд, Пасакалия и Токата-скерцино
Изпълнява: Соня Тодорова

СТОЯН ПАУРОВ – Струнен квартет
Изпълняват:
Красимира Паурова, Борислава Василева,
Гергана Чуклева и Магдалена Чикчева